Maalimul Madrasatain Sehemu ya Kwanza

$10.00

Description

Kutokana na hali hii, mwandishi wa kitabu hiki ameamua kuiangalia upya historia ya Uislamu na kutoa dalili kutoka Qur’ani Tukuu na Sunna na akaonesha wazi kabisa kwamba kuzuru makaburi ni desturi iliyokuwepo tangu zama za Mtukufu Mtume (s.a.w).

Additional information

Weight 450 g
Mwandishi:

Sayyid Murtadha al Askary

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maalimul Madrasatain Sehemu ya Kwanza”